28. april – SVETOVNI DAN VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

V letu 2022 je svetovni dan namenjen krepitvi socialnega dialoga pri ustvarjanju pozitivne kulture varnosti in zdravja pri delu

Socialni dialog ne prispeva le k izboljšanju strategij na področju varnosti in zdravja pri delu, ampak je bistvenega pomena tudi za krepitev zavezanosti k zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, kar omogoči njihovo hitrejše in učinkovitejše izvajanje.

V Sloveniji so delodajalci v letu 2021 na inšpektorat prijavili 11.158 nezgod pri delu, kjer pa niso beležene nezgode, ki so se zgodile na poti na delo in z dela. Med  prijavljenimi nezgodami je bilo zabeleženih 1.944 nezgod, ki so bile povezane s COVID-19. 
V letu 2021 je bilo med prijavljenimi nezgodami 15 smrtnih nezgod, 8657 lažjih nezgod, 527 težjih nezgod in 15 kolektivnih nezgod.
 
Vsako leto se na svetu pri opravljanju svojega dela pri delodajalcih težje ali lažje poškoduje preko 380 milijonov delavcev. V svetovnem merilu tudi vsako leto zaradi nezgod pri delu in bolezni povezanih z delom, umre 2,78 milijona delavcev.
 
Po svetu vsak dan zaradi nezgod pri delu umre 7600 delavcev oz. se pripeti 1 smrtna nezgoda na delovnem mestu vsakih 11 sekund.
 
Vir: https://www.gov.si/novice/2022-04-26-28-april-svetovni-dan-varnosti-in-zdravja-pri-delu/ 

Podrsaj navzgor