AVTOMATIČNI DEFIBRILATOR LAHKO REŠI ŽIVLJENJE

Defibrilator

Na območju nekdanje Železarne Ravne smo bogatejši še za en defibrilator, kupljen z  donacijami podjetij SIJ Metal Ravne, Noži Ravne, Serpa, SIJ  ZIP center, Oprema Ravne in BVD-Ravne. Defibrilator je nameščen v postaji prve pomoči.

Nenadna srčna smrt je vzrok za veliko večino nenadnih smrti. Zdravstveni strokovnjaki ocenjujejo, da v Sloveniji vsako leto zaradi nenadne odpovedi  srca umre med 1.500 in 2.000 ljudi, kar 95  odstotkov pred prihodom v bolnišnico.

Zakaj uporabimo avtomatični defibrilator?

Čimprejšnja električna defibrilacija je edini poseg, ki lahko vzpostavi ponovno delovanje srca. Če bolnika defibriliramo v treh minutah po izgubi zavesti, lahko oživimo tudi 80 odstotkov umirajočih src. Veliko večje možnosti za uspeh so pri bolnikih, ki so deležni dobre zunanje masaže.

Z elektrošokom poskuša defibrilator srce spraviti nazaj v normalen ritem. Avtomatični  defibrilator zna prepoznati ritem in se tudi pravilno odločiti za nadaljnje ukrepanje.

Kdaj uporabimo avtomatični defibrilator?

Uporabimo ga v vseh primerih nenadne odpovedi srca. Znaka nenadne odpovedi srca sta dva: ponesrečeni oziroma oboleli se ne odziva na klic in ne naredi normalnega vdiha med nekajsekundnim opazovanjem.

Če zavesti in/ali dihanja ne moremo ugotoviti z gotovostjo, ravnamo, kot da nista prisotna, in priključimo avtomatični defibrilator – naprava bo sama  prepoznala morebitni učinkoviti srčni ritem in električnega sunka ne bo dovolila.

Kako uporabimo avtomatični defibrilator?

 1. Ostanimo prisebni ter ukrepajmo hitro.
 2. Ko ugotovimo, da prizadeti ne diha (sprostimo dihalne poti), takoj pokličemo 112 – službo nujne medicinske pomoči.

Če smo sami in je avtomatični defibrilator v bližini, tečemo ponj. Na območju nekdanje Železarne Ravne nemudoma pokličemo interno telefonsko številko 6600 (Postaja prve pomoči) ali 6222 (Koroški gasilski zavod Ravne). Če je v bližini še kdo, ga pošljemo po defibrilator, mi pa se lotimo oživljanja. Prizadetega ne puščajmo samega,  lotimo se temeljnih postopkov    oživljanja.

 1. Odpremo/vključimo defibrilator.
 2. Sledimo govornim navodilom.
 3. Prilepimo elektrodi, ki morata imeti neposreden stik s kožo.
 4. Odmaknemo se od prizadetega, žic in defibrilatorja.
 5. Po navodilu pritisnemo gumb za električni sunek, med sunkom se nihče  ne sme dotikati prizadetega ali žic defibrilatorja.
 6. Po sunku  nadaljujemo s temeljnimi postopki oživljanja, to pomeni 30 masaž in dva vpiha, ki jih izvajamo dve minuti.
 7. Defibrilator nas opozori, naj se umaknemo stran od prizadetega, saj bo ponovno analiziral stanje srca.
 8. Če je potreben ponoven sunek, bo to defibrilator sporočil oziroma ukazal, naj nadaljujemo s temeljnimi postopki oživljanja.
 9.       Samolepljivi elektrodi pustimo na prsnem košu ves čas oživljanja, ker bo defibrilator v rednih intervalih ponavljal analizo 
  srčnega ritma.
 10. Postopek ponavljamo do prihoda reševalne ekipe.

Če se pojavi dihanje, prizadetega namestimo v stabilni bočni položaj. Do prihoda reševalcev redno preverjamo njegovo stanje, do takrat tudi pustimo elektrode prilepljene, defibrilator pa vključen.

Pridobitev defibrilatorja

S pridobitvijo defibrilatorja so se v postaji prve pomoči izboljšale možnosti za oživljanje ponesrečenih ali nenadoma obolelih (zaposlenih, poslovnih gostov in drugih obiskovalcev). Avtomatični defibrilator je  dostopen 24 ur na dan, vse dni letu. Medicinske sestre so za strokovno oživljanje še posebno usposobljene.

Vsem donatorjem se za nakup avtomatičnega defibrilatorja iskreno zahvaljujemo. To je ponoven dokaz, da je  v sodelovanju mogoče doseči višjo raven varnosti in zdravja zaposlenih.

Podrsaj navzgor