Bolniški red in laična kontrola bolniškega reda

Delavec je v času trajanja njegovega bolniškega staleža dolžan spoštovati navodila za zdravljenje, ki jih prejme s strani zdravnika. V primeru, da se delavec teh navodil ne drži oz. jih krši, lahko to privede do izredne odpovedi pogodbe o zaposlitve s strani delodajalca, in sicer Zakon o delovnih razmerjih v 110. členu izrecno določa, da je takšna izredna odpoved možna:

  • če delavec ne spoštuje navodil za zdravljenje,
  • če med bolniško odsotnostjo opravlja drugo pridobitno delo ali
  • če brez odobritve odpotuje iz kraja svojega bivanja.

Pravico do preverjanja bolniške odsotnosti običajno preverja delodajalec ali Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), odvisno zlasti od tega, kdo izmed njiju je zavezan k plačevanju nadomestila. Če bolniška traja manj kot 30 dni, bo spoštovanje bolniškega reda običajno preverjal delodajalec, če pa traja bolniška odsotnost več kot 30 dni, pa ZZZS (lahko pa tudi delodajalec).

V podjetju BVD – RAVNE d.o.o. izvajamo laične kontrole spoštovanja bolniškega reda, in sicer po predhodnem naročilu.

TUKAJ SMO, DA VAM POMAGAMO!

Pokličite nas!

Podrsaj navzgor