Elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu – 1.9.2022.

Elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu – 1.9.2022.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter Ministrstvom za javno upravo uvaja elektronsko vlaganje Prijav nezgod in poškodb pri delu.

Prijava nezgode – poškodbe pri delu trenutno še poteka na obrazcu ER-8, od vključno 1. 9. 2022 dalje pa bo moral delodajalec nezgodo in poškodbo pri delu prijaviti elektronsko preko portala SPOT.

Podrobnosti o novem elektronskem postopku najdete na spletnih straneh ZZZS, kjer je tudi povezava na informacije na portalu SPOT glede pooblaščanja za ta postopek:
Portal za zavezance – e-poslovanje – prijava nezgod in poškodb pri delu


Prilagamo vam tudi povezave na:

Pravilnik o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Ur.l. RS št. 78/2022 z dne 2.6.2022):
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-1779/pravilnik-o-prijavi-nezgode-in-poskodbe-pri-delu

Popravek Pravilnika o prijavi nezgode in poškodbe pri delu (Ur.l. RS št. 90/2022 z dne 5.7.2022)  – dodan obrazec
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-21-2283/popravek-pravilnika-o-prijavi-nezgode-in-poskodbe-pri-delu

Navodilo za izpolnjevanje obrazca Prijave nezgode in poškodbe pri delu
https://www.zzzs.si/?id=126&detail=2C54EC37B131D684C125887800483D4B

 

 

Podrsaj navzgor