Izdelava ocene tveganja

Ocena tveganja je postopek, s katerim se določa stopnja tveganja za nastanek poškodbe pri delu, poklicne bolezni, z delom povezanih bolezni ter sprememb v procesu dela, ki bi lahko povzročile škodljive posledice za varnost in zdravje delavcev.

Delodajalec v sodelovanju s pooblaščenim podjetjem za izvajanje varnosti in zdravja pri delu pripravi oceno tveganja, ki predstavlja dokument, ki je nosilec celotnega programa varnosti in zdravja pri delu vsakega podjetja.

Za izdelavo ocene tveganja se uporabljajo priznane in v svetu ter EU sprejete metode, kot so metoda SME, AUVA, BG in druge. V izogib pogostim zlorabam in goljufijam je pomembno, da vam oceno tveganja izdela pooblaščeno podjetje z dovoljenjem za delo in za izdelavo strokovnih podlag za izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Podjetje BVD – RAVNE d.o.o. je nosilec dovoljenja za delo izdanega s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pri čemer vam lahko s svojimi strokovnjaki izdelamo oceno tveganja za vse vrste delovnih procesov.

Z namenom, da zaščitite sebe, svoje zaposlene in delovna sredstva svojega podjetja, izdelajte oceno tveganja, ki vas bo usmerila tudi na druge vsebine, ki so povezane z varnostjo in zdravjem pri delu v vašem podjetju.

TUKAJ SMO, DA VAM POMAGAMO!

Pokličite nas!

Podrsaj navzgor