Koordinator VZD na gradbiščih

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih določa, da kadar dela izvaja ali je predvideno, da bodo dela na gradbišču izvajana s strani dveh ali več izvajalcev, mora naročnik ali nadzornik projekta imenovati enega ali več koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu.

Naloge koordinatorja za VZD na gradbiščih:

 • sodelovanje v pripravljalni fazi projekta,
 • izdelava varnostnega načrta in
 • sodelovanje v izvajalni fazi projekta.

Naročnik ali nadzornik projekta mora imenovati koordinatorja(e) posebej za fazo priprave projekta in za fazo izvajanja projekta.

Pred začetkom dela na gradbišču mora naročnik ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. Vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, mora biti vnesena v varnostni načrt. Varnostni načrt izdela koordinator v fazi priprave projekta ter je sestavni del projektne dokumentacije, določene s posebnimi predpisi.

Na področju gradbeništva v podjetju BVD – RAVNE d.o.o. izvajamo naslednje storitve:

 • koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v fazi priprave objekta in v fazi izvajanja projekta,
 • izdelava varnostnega načrta,
 • gradbeni nadzor na gradbišču,
 • izdelava načrta dela z azbestom,
 • izvajanje meritev parametrov prezračevalnih in klimatskih naprav,
 • izvajanje termografskih meritev na objektih,
 • izdelava načrta ravnanja z gradbenimi odpadki,
 • meritve virov hrupa in parametrov osvetljenosti in svetlosti.

TUKAJ SMO, DA VAM POMAGAMO!

Pokličite nas!

Podrsaj navzgor