Meritve električnih inštalacij

Meritve nizkonapetostnih električnih inštalacij:

Na podlagi Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 41/09) lahko za vas priskrbimo izvajalca meritve električnih instalacij, in sicer:

  • ozemljitvene upornosti,
  • izolacijske upornosti med vodniki pod napetostjo,
  • izolacijske upornosti proti ozemljenemu PE vodniku,
  • impedance okvarne zanke in kratkostične zanke,
  • pravilnost delovanja naprav za diferenčno tokovno zaščito,
  • neprekinjenosti zaščitnega vodnika,
  • zaščite pred električnim udarom.

Rok za redne preglede električnih inštalacij je 8 let (2 leti – prostori s potencialno eksplozivno atmosfero, 16 let – stanovanjske stavbe).

Meritve strelovodov: 

Na podlagi Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele lahko za vas priskrbimo izvajalca pregledov (meritev) strelovodov in strelovodnih inštalacij.

Rok za redni pregled je odvisen od zaščitnega nivoja:

  • zaščitni nivo I, II – 2 leti,
  • zaščitni nivo III, IV – 4 leta,
  • prostori s potencialno eksplozivno atmosfero – 1 leto.

Izredni pregled se opravi po vsakem direktnem udaru strele, po poškodbah oziroma posegih.

TUKAJ SMO, DA VAM POMAGAMO!

Pokličite nas!

Podrsaj navzgor