ZAKONODAJA NA PODROČJU VPP

Gasilnik

Na področju varstva pred požarom (v nadaljevanju: VPP) so izdelani dokumenti na podlagi zahtev zakonodaje, ključni za zagotavljanje ustrezne ravni požarne varnosti uporabnikov kot tudi objekta.

Glede ureditve dokumentacije na področju VPP, se lahko na nas obrnete kadarkoli in vam bomo z veseljem svetovali ter vam strokovno izdelali vso dokumentacijo s področja VPP.

VELJAVNA ZAKONODAJA NA PODROČJU VPP:

  1. Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 03/07, 09/11, 83/12 in 61/17-GZ)
  2. Pravilnik o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11)

V Uradnem listu RS, št. 34/11 je izšel spremenjen Pravilnik o požarnem redu (v nadaljevanju Pravilnik), ki je začel veljati 15 dni po objavi, uporabljati pa se je začel s 1.januarjem 2012.

V skladu z zakonodajo na področju varstva pred požarom ter posledično zahtevami Pravilnika, je potrebno sprotno usklajevati požarni red s prilogami v skladu s spremembami dejanskega stanja in zahtevami Pravilnika o požarnem redu.

Uskladiti je potrebno:

– vsebino požarnega reda,

– požarne ter evakuacijske načrte

– intervencijske poti

– evakuacijske poti v samopostrežnih trgovinah oz. nakupovalnih ulicah nakupovalnih centrov.

  1. Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom  (Ur. l. RS, št. 32/11 in 61/11-popr.)

Prav tako je bil v Uradnem listu RS, št. 32/11 objavljen Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. Pravilnik velja od 14. 5. 2011, uporabljati pa se je začel 1. januarja 2012

Spremembe se navezujejo tudi na usposabljanje in sicer se poleg dosedanjega usposabljanja zaposlenih za varstvo pred požarom uvajajo še:

  • usposabljanje in preizkus usposobljenosti za gašenje usposobljenih oseb (usposabljanje za opravljanje požarne straže)
  • usposabljanje oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije (usposabljanje se loči od osnovnega usposabljanja)

Podjetje/družba mora za vsa usposabljanja sprejeti programe usposabljanj po zahtevah iz 2. člena omenjenega Pravilnika ter jih prilagoditi potrebam in razmeram delovnega mesta.

  1. Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

Podjetje/družba MORA izvajalca ukrepov varstva pred požarom (BVD-RAVNE d.o.o. – na podlagi pogodbe) pooblastiti za izvajanje naslednjih del:

  • organiziranje in izvajanje usposabljanja za varstvo pred požarom,
  • izdelavo požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije,
  • izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom (kontrolni pregledi VPP, vaja evakuacije, itd.).

SVETOVANJE, KONTROLNI PREGLEDI IN PONUDBE

Za vse dodatne strokovne informacije so vam stalno na razpolago strokovni sodelavci, ki bodo opravili kontrolni pregled dejanskega stanja VPP, vam svetovali ter pripravili ustrezno ponudbo.

Podrsaj navzgor