OBVESTILO ! OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE MASKE

Spoštovani,

v zadnjem času zaznavamo, da vedno več delavcev v prostore podjetja BVD – RAVNE d.o.o. (zlasti v prostore Postaje prve pomoči ob poškodbah pri delu ali nenadnih obolenjih ter v predavalnico na usposabljanja iz varstva pri delu ter ostale tečaje funkcionalnih znanj) VSTOPA BREZ ZAŠČITNE/OBRAZNE MASKE.

V zvezi z uporabo zaščitnih mask so navodila stroke (NIJZ) nespremenjena, in sicer da je uporaba zaščitnih/obraznih mask eden najbolj učinkovitih preventivnih ukrepov preprečevanja širjenja okužb s COVID-19, nenazadnje pa je uporaba zaščitnih mask obvezna v vseh zaprtih javnih prostorih.

Cilj vseh zaposlenih in podjetij,  mora biti v obvladovanju širjenja okužb s COVID-19, ohranjanju zdravja kot skupnega interesa vseh nas in zagotavljanju kar se da nemotene proizvodnje tudi v prihodnje.

Zato vas vljudno prosimo, da vaše zaposlene seznanite s tem obvestilom in jih opozorite, da je pri vstopu v poslovne prostore podjetja BVD – RAVNE d.o.o. in Postajo prve pomoči OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNE/ OBRAZNE MASKE.

Poleg uporabe zaščitne maske morajo delavci upoštevati tudi ostale preventivne ukrepe, in sicer zlasti razkuževanje rok ob vstopu, ohranjanje socialne distance (vsaj 1,5m) in pravilne higiene kašljanja ter kihanja itd.

Prosimo vas, da z navedenim seznanite vaše zaposlene in vse kompetentne osebe v vašem podjetju, da v bodoče skupaj zagotovimo dosledno upoštevanje preventivnih zdravstvenih ukrepov v dobro vseh nas.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 

Podrsaj navzgor