OBVESTILO PODJETJEM / ZAVODOM V DRAVSKI DOLINI

Tabla usposabljanja

Na podlagi vse pogostejših zahtev po individualnem usposabljanju s področja VZD in VPP (novo zaposleni, premestitev na druga delovna mesta,…) in pravočasne izvedbe usposabljanj glede na zapadle periodične roke (38. čl. ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/12), organizirali usposabljanje s področja VZD in VPP v vam bližji in dostopnejši lokaciji, in sicer:

VSAKO DRUGO SREDO V MESECU ob 13.00 uri

 • zadostno število kandidatov – min. 5
 • v sejni sobi gasilskega doma PGD Radlje ob Dravi, Pohorska cesta 22, 2360 Radlje ob Dravi

Trajanje usposabljanja je 2 šolski uri s pisnim preverjanjem usposobljenosti.

Predvideni termini v letu 2021:

 • Sreda, 13.1.2021 ob 13.00
 • Sreda, 10.2.2021 ob 13.00
 • Sreda, 10.3.2021 ob 13.00
 • Sreda, 14.4.2021 ob 13.00
 • Sreda, 12.5.2021 ob 13.00
 • Sreda, 9.6.2021 ob 13.00
 • Sreda, 14.7.2021 ob 13.00
 • Sreda,   11.8.2021 ob 13.00
 • Sreda, 15.9.2021 ob 13.00
 • Sreda, 13.10.2021 ob 13.00
 • Sreda, 10.11.2021 ob 13.00
 • Sreda, 8.12.2021 ob 13.00

Zaradi organizacije izvedbe usposabljanj, omejenega št. mest, priprave ustreznih testnih pol in ostale dokumentacije vas prosimo, da v primeru da se bodo kandidati udeležili katerega od razpisanih terminov, nam obvezno posredujete prijave (ime, priimek, delovno mesto) najkasneje tri (3) dni pred predvidenim terminom v tekočem mesecu, ki jo pošljete na naslov:  tajnistvo@bvd-ravne.si 

DODATNE INFORMACIJE in PRIJAVE

BVD – RAVNE, d.o.o.,

Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem

Telefon: (02) 821 55 66

Kontaktna oseba:

Katja RESMAN, univ. dipl. ekon.

Za večje skupine v posamezne podjetju/zavodu ostaja sistem usposabljanja nespremenjen, torej na sedežu podjetja/zavoda!

Podrsaj navzgor