Preiskave delovnega okolja

Na podlagi odločbe Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti št. 10200-64/2013/8 z dne 5. september 2014 in v skladu s Pravilnikom o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo, izvajamo meritve škodljivosti na delovnih mestih, in sicer:

 • trenutni nivo hrupa,
 • dnevna in tedenska izpostavljenost,
 • frekvenčna analiza,
 • statistična obdelava hrupa na delovnem mestu.

 • temperatura zraka,
 • sevalna temperatura,
 • relativna vlažnost,
 • hitrost gibanja zraka.

 • PPD,
 • PMV,
 • IREQ,
 • WBGT.

 • osvetljenost delovnega mesta.

V skladu z zahtevami Pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s slikovnimi zasloni izvajamo analizo delovnih mest, kjer delavke ali delavci več kot polovico delovnega časa delajo s slikovnimi zasloni (npr. administracija, finančno računovodska opravila, informatika).

TUKAJ SMO, DA VAM POMAGAMO!

Pokličite nas!

Podrsaj navzgor