PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Promocija zdravja na delovnem mestu

Ali želite izboljšati delovno okolje in poskrbeti za zdravje vaših zaposlenih?

V kolikor ste zainteresirani, smo vam pripravili v nadaljevanju ponudbo v sklopu PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU za izvedbo Preiskave zdravstvenega stanja oz. temeljnih parametrov krvne slike zaposlenih

V skladu z 32. čl. Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11) in v sklopu načrtovanja in izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu (v nadaljevanju: PZD), vam ponujamo eno izmed možnosti pristopa k izvajanju PZD, in sicer s preiskavo zdravstvenega stanja oz. temeljnih parametrov krvne slike zaposlenih.

PZD je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja na delovnem mestu. V okviru promocije zdravja na delovnem mestu lahko delodajalci izboljšujejo delovno okolje in spodbujajo zaposlene, da skrbijo za svoje zdravje tako pri delu kot v prostem času, ter z raznimi preventivnimi akcijami osveščajo delavce o zdravem življenjskem slogu.

Najpogostejši cilji načrtovanja in izvajanja PZD so vzdrževati zdrav življenjski slog, ohranjati zdravje in delovno kondicijo zaposlenih, zmanjšati izostajanje iz dela – absentizem, večja motivacija zaposlenih, izboljšanje produktivnosti, kakovosti dela, pozitivna podoba podjetja….

V ta namen želimo z izvajanjem preiskav in vpogledom zaposlenih v zdravstveno stanje, vse kandidate seznaniti z morebitnimi negativnim zdravstvenim posledica ter prispevati k zavedanju pomena izboljšanja delovnega okolja in življenjskega sloga, ukrepanja ter odpravljanja latentnih zdravstvenih težav.

Preiskave se vsak zaposlen udeleži prostovoljno.

 1. VSEBINA PREISKAVE ZDRAVSTVENEGA STANJA

Izvedemo preiskave temeljnih parametrov krvne slike oz. zdravstvenega stanja zaposlenih, in sicer z meritvami:

 • RR-krvnega tlaka,
 • sladkorja v krvi,
 • holesterola v krvi,
 • trigliceridov – preproste maščobe v krvi,
 • nasičenosti kisika v krvi in merjenje srčnega utripa,
 • telesne teže ter
 • izračunom indeksa telesne mase (ITM/MBI).

Po končani preiskavi prejme vsak kandidat kartonček izmerjenih vrednosti temeljnih parametrov krvne slike oz. lastnega zdravstvenega stanja.

 1. TERMIN IN KRAJ IZVEDBE PREISKAV

O terminu in uri izvajanja preiskav se naročnik in izvajalec dogovorita, na podlagi potrditve ponudbe.

Glede na ustreznost prostorov, se lahko za podjetja v naši bližini izvedejo meritve  v prostorih izvajalca (Postaja prve pomoči)  oz. v kolikor se izvedejo v vaših prostorih, je potrebno zagotoviti ustrezno zasebnost oz. intimnost.

 1. CENA PREISKAVE

O višini cene preiskave se naročnik in izvajalec dogovorita s predhodno ponudbo, kjer konkretizirata obseg in število preiskav*.

* udeležba kandidatov za preiskave je prostovoljna, o končnem številu in določitvi kandidatov (administracija, proizvodnja,…)  je predmet dogovora po potrditvi ponudbe.

 1. POTRDITEV PONUDBE

V primeru, da imate na predloženo ponudbo kakršnokoli pobudo, predlog ali dopolnitev, smo vam stalno na razpolago in smo ponudbo pripravljeni uskladiti v obojestransko zadovoljstvo.

V kolikor pa ste zainteresirani s ponudbo oz. za izvedbo prereiskav vaših zaposlenih, nas prosimo pisno obvestite, da se dogovorimo za termin in kraj izvajanja preiskav.

Podrsaj navzgor