RAZPIS TEČAJEV FUNKCIONALNIH ZNANJ

Obveščamo Vas, da v jesenskih mesecih, ponovno razpisujemo in planiramo izvedbo usmerjenih tečajev za pridobitev funkcionalnih znanj in sicer za:

  • voznike viličarjev,
  • upravljavce dvigal vodenih s tal,
  • signaliste in privezovalce,
  • delo v elektro stroki,
  • delo na višini,
  • upravljanje dvižne ploščadi,
  • osebe odgovorne za gašenje začetnega požarna in izvajanje evakuacije ter
  • varno delo z nevarnimi kemikalijami.

S tem namenom v že okvirno predlaganih rokih zbiramo prijave za razpisane tečaje funkcionalnih znanj, ki jih bomo izvedli ob zadostnemu številu prijavljenih kandidatov.

Predvideni termini usposabljanj:

Vrsta tečaja
Predvideni datumi začetka
Kraj izvedbe tečaja
Vozniki viličarjev (osnovni tečaj)
21.9.-22.9.2020 ob 14:15 uri
16.11.-17.11.2020 ob 14:15 uri
Predavalnica BVD RAVNE
Upravljalci dvigal vodenih s tal
5.10.-6.10.2020 ob 14:15 uri
23.11.-24.11.2020 ob 14:15 uri
Predavalnica BVD RAVNE
Signalisti in privezovalci
6.10.2020 ob 14:15 uri
24.11.2020 ob 14:15 uri
Predavalnica BVD RAVNE
Usposabljanje odg. oseb za gašenje začetnih požarov (periodično)
15.10.2020 ob 12:00 uri
26.11.2020 ob 12:00 uri
dodatni termini po dogovoru
Predavalnica BVD RAVNE
Varno delo z nevarnimi kemikalijami
24.9.2020 ob 12:00 uri
dodatni termini po dogovoru
Predavalnica BVD RAVNE
Varno delo v elektro stroki
5.11.2020 ob 10:00 uri, odvisno od št. prijavljenih
Predavalnica BVD RAVNE
Varno delo z dvižno ploščadjo
Po dogovoru, glede na št. prijavljenih
Predavalnica BVD RAVNE
Varno delo na višini
8.10.2020 ob 12:00 uri odvisno od št. prijavljenih
Predavalnica BVD RAVNE

Tečaji bodo potekali v manjših skupinah ob upoštevanju vseh veljavnih preventivnih zdravstvenih ukrepov, podanih s strani pooblaščenih institucij.

O podrobnejši vsebini tečaja in morebitni spremembi kraja in datuma izvedbe usposabljanja, Vas bomo obvestili na podlagi prispelih prijav.

Kandidate lahko prijavite s prijavnico v rubriki Prijava na tečaj ali na naslov:

BVD-RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem ali na fax. št: (02) 821-55-67 ali e-naslov: tajnistvo@bvd-ravne.si

Podrsaj navzgor