RAZPIS TEČAJEV FUNKCIONALNIH ZNANJ

Obveščamo Vas, da imamo že predvidene termine izvedbe tečajev specialnih funkcionalnih znanj v spomladanskih mesecih 2023 in planiramo izvedbo naslednjih tečajev za:

  • voznike viličarjev,
  • upravljavce dvigal vodenih s tal,
  • signaliste in privezovalce,
  • delo v elektro stroki,
  • delo na višini,
  • upravljanje dvižne ploščadi,
  • osebe odgovorne za gašenje začetnega požarna in izvajanje evakuacije ter
  • varno delo z nevarnimi kemikalijami.

S tem namenom v že okvirno predlaganih rokih zbiramo prijave za razpisane tečaje funkcionalnih znanj, ki jih bomo izvedli ob zadostnemu številu prijavljenih kandidatov.

Predvideni termini usposabljanj:

VRSTA TEČAJA

Predvideni datumi
začetka/izvajanja usposabljanj

Kraj izvedbe tečaja

Vozniki viličarjev – osnovni tečaj

13.2. – 14.2.2023 ob 14:15 uri

predavalnica BVD-RAVNE*

27.3. – 28.3.2023 ob 14:15 uri

22.5. – 23.5.2023 ob 14:15 uri

Upravljavci dvigal vodenih s tal

20.2. – 21.2.2023 ob 14:15 uri

predavalnica BVD-RAVNE *

17.4. – 18.4.2023 ob 14:15 uri

5.6. – 6.6.2023 ob 14:15 uri

Signalisti in privezovalci

21.2.2023 ob 14:15 uri

predavalnica BVD-RAVNE *

18.4.2023 ob 14:15 uri

6.6.2023 ob 14:15 uri

Usposabljanje odg. oseb za gašenje začetnih požarov – periodično

16.2.2023 ob 13.00 uri

predavalnica BVD-RAVNE*

13.4.2023 ob 13.00 uri

Dodaten termin po dogovoru

Varno delo v elektro stroki

16.2.2023 ob 10.00 uri

11.5.2023 ob 10.00 uri

predavalnica BVD-RAVNE*

Varno delo z nevarnimi kemikalijami

po dogovoru, glede na št. prijavljenih

predavalnica BVD-RAVNE*

Varno delo na višini

po dogovoru, glede na št. prijavljenih

predavalnica BVD-RAVNE*

Varno delo z dvižno ploščadjo

po dogovoru, glede na št. prijavljenih

predavalnica BVD-RAVNE*

* Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem (predavalnica BVD-RAVNE, pri zgornjem vratarju vstopa v bivšo železarno Ravne)

O podrobnejši vsebini tečaja in morebitni spremembi kraja in datuma izvedbe usposabljanja, Vas bomo obvestili na podlagi prispelih prijav.

Kandidate lahko prijavite s prijavnico v rubriki Prijava na tečaj ali na naslov:

BVD-RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem ali na fax. št: (02) 821-55-67 ali e-naslov: tajnistvo@bvd-ravne.si

Podrsaj navzgor