RAZPIS TEČAJEV FUNKCIONALNIH ZNANJ

Obveščamo Vas, da v spomladanskih mesecih 2022, ponovno razpisujemo in planiramo izvedbo usmerjenih tečajev za pridobitev funkcionalnih znanj in sicer za:

  • voznike viličarjev,
  • upravljavce dvigal vodenih s tal,
  • signaliste in privezovalce,
  • delo v elektro stroki,
  • delo na višini,
  • upravljanje dvižne ploščadi,
  • osebe odgovorne za gašenje začetnega požarna in izvajanje evakuacije ter
  • varno delo z nevarnimi kemikalijami.

S tem namenom v že okvirno predlaganih rokih zbiramo prijave za razpisane tečaje funkcionalnih znanj, ki jih bomo izvedli ob zadostnemu številu prijavljenih kandidatov.

Predvideni termini usposabljanj:

Vrsta tečaja Predvideni datumi začetka Kraj izvedbe tečaja
Vozniki viličarjev (osnovni tečaj) 24.1.-25.1.2022 ob 14:15 uri
8.3.-9.3.2022 ob 14:15 uri
10.5.-11.5.2022 ob 14:15 uri
Predavalnica BVD RAVNE
Upravljalci dvigal vodenih s tal 1.2.-2.2.2022 ob 14:15 uri
21.3.-22.3.2022 ob 14:15 uri
23.5.-24.5.2022 ob 14:15 uri
Predavalnica BVD RAVNE
Signalisti in privezovalci 2.2.2022 ob 14:15 uri
22.3.2022 ob 14:15 uri
24.5.2022 ob 14:15 uri
Predavalnica BVD RAVNE
Usposabljanje odg. oseb za gašenje začetnih požarov (periodično) 24.2.2022 ob 13:00 uri
14.4.2022 ob 13:00 uri
dodatni termini po dogovoru
Predavalnica BVD RAVNE
Varno delo z nevarnimi kemikalijami Po dogovoru, odvisno od št. prijavljenih Predavalnica BVD RAVNE
Varno delo v elektro stroki 7.4.2022 ob 10:00 uri
dodatni termin po dogovoru, odvisno od št. prijavljenih
Predavalnica BVD RAVNE
Varno delo z dvižno ploščadjo Po dogovoru, glede na št. prijavljenih Predavalnica BVD RAVNE
Varno delo na višini 27.1.2022 ob 13:00 uri
dodatni termini po dogovoru
Predavalnica BVD RAVNE

Tečaji bodo potekali v skupinah ob upoštevanju vseh veljavnih preventivnih zdravstvenih ukrepov, podanih s strani pooblaščenih institucij.

O podrobnejši vsebini tečaja in morebitni spremembi kraja in datuma izvedbe usposabljanja, Vas bomo obvestili na podlagi prispelih prijav.

Kandidate lahko prijavite s prijavnico v rubriki Prijava na tečaj ali na naslov:

BVD-RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem ali na fax. št: (02) 821-55-67 ali e-naslov: tajnistvo@bvd-ravne.si

Podrsaj navzgor