RAZPIS TEČAJEV FUNKCIONALNIH ZNANJ

Obveščamo Vas, da v jesenskih mesecih, ponovno razpisujemo in planiramo izvedbo usmerjenih tečajev za pridobitev funkcionalnih znanj in sicer za:

  • voznike viličarjev,
  • upravljavce dvigal vodenih s tal,
  • signaliste in privezovalce,
  • delo v elektro stroki,
  • delo na višini,
  • upravljanje dvižne ploščadi,
  • osebe odgovorne za gašenje začetnega požarna in izvajanje evakuacije ter
  • varno delo z nevarnimi kemikalijami.

S tem namenom v že okvirno predlaganih rokih zbiramo prijave za razpisane tečaje funkcionalnih znanj, ki jih bomo izvedli ob zadostnemu številu prijavljenih kandidatov.

Predvideni termini usposabljanj:

Vrsta tečaja
Predvideni datumi začetka
Kraj izvedbe tečaja
Vozniki viličarjev (osnovni tečaj)
22.2.-23.2.2021 ob 14:15 uri
29.3.-30.3.2021 ob 14:15 uri
17.5.-18.5.2021 ob 14:15 uri
Predavalnica BVD RAVNE
Upravljalci dvigal vodenih s tal
15.2.-16.2.2021 ob 14:15 uri
22.3.-23.3.2021 ob 14:15 uri
10.5.-11.5.2021 ob 14:15 uri
Predavalnica BVD RAVNE
Signalisti in privezovalci
16.2.2021 ob 14:15 uri
23.3.2021 ob 14:15 uri
11.5.2021 ob 14:15 uri
Predavalnica BVD RAVNE
Usposabljanje odg. oseb za gašenje začetnih požarov (periodično)
17.2.2021 ob 12:00 uri
20.4.2021 ob 12:00 uri
dodatni termini po dogovoru
Predavalnica BVD RAVNE
Varno delo z nevarnimi kemikalijami
25.3.2021 ob 12:00 uri
dodatni termini po dogovoru
Predavalnica BVD RAVNE
Varno delo v elektro stroki
11.2.2021 ob 10:00 uri
15.4.2021 ob 10.00 uri
dodatni termin po dogovoru, odvisno od št. prijavljenih
Predavalnica BVD RAVNE
Varno delo z dvižno ploščadjo
Po dogovoru, glede na št. prijavljenih
Predavalnica BVD RAVNE
Varno delo na višini
16.3.2021 ob 12:00 uri
25.5.2021 ob 12:00 uri
Predavalnica BVD RAVNE

Tečaji bodo potekali v manjših skupinah ob upoštevanju vseh veljavnih preventivnih zdravstvenih ukrepov, podanih s strani pooblaščenih institucij.

O podrobnejši vsebini tečaja in morebitni spremembi kraja in datuma izvedbe usposabljanja, Vas bomo obvestili na podlagi prispelih prijav.

Kandidate lahko prijavite s prijavnico v rubriki Prijava na tečaj ali na naslov:

BVD-RAVNE d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem ali na fax. št: (02) 821-55-67 ali e-naslov: tajnistvo@bvd-ravne.si

Podrsaj navzgor