USPOSABLJANJE ZA VARNO DELO

Usposabljanje za varno delo

V podjetje BVD—RAVNE, d.o.o. izvajamo periodično usposabljanje ter preverjanje znanja delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu ter posamezne funkcionalne tečaje znanja, kot so usposabljanje kandidatov za:

  • upravljanje dvigal vodenih s tal,
  • upravljanje težke gradbene mehanizacije,
  • varno ravnanje z nevarnimi kemikalijami,
  • varstvo pred požarom,
  • varno delo z viličarji,
  • tečaj za signaliste in privezovalce
  • vrsto drugih po dogovoru.

Periodično usposabljanje se praviloma izvaja vsak delovni ponedeljek ob 10.00 uri, v predavalnici na sedežu družbe BVD-RAVNE d.o.o. – stavba ob zahodni vratarnici v ZGO.  Vhod v predavalnico je pri postaji prve pomoči.

Prosimo, da delavce prijavite najkasneje do četrtka pred predvidenim datumom usposabljanja, da vas lahko pravočasno obvestimo, če usposabljanje, iz objektivnih razlogov odpade.

Podrsaj navzgor