Varstvo pred požarom

V podjetju BVD – RAVNE d.o.o. izvajamo strokovne naloge s področja varstva pred požarom na podlagi pooblastila št. 8450-137/2011-13 z dne 13. november 2018, izdanega s strani Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Na področju varstva pred požarom izvajamo naslednje naloge:

  • svetovanje in strokovna pomoč pri uporabi, načrtovanju in gradnji delovnih in pomožnih prostorov ter opreme in instalacij za zagotavljanje sprejemljivih in/ali predpisanih ukrepov varstva pred požarom,
  • svetovanje in strokovna pomoč pri načrtovanju, izbiri in vzdrževanju vgrajene opreme in naprav varstva pred požarom,
  • svetovanje in strokovna pomoč pri uporabi obstoječih predpisov ter sprotno obveščanje o spremembah obstoječih in novih predpisov,
  • svetovanje in strokovna pomoč, usklajevanje in usmerjanje pooblaščenih in drugih vodilnih delavcev za izvajanje ukrepov varstva pred požarom,
  • analiza in preučevanje varstva pred požarom, priprava optimalnih tehničnih in organizacijskih ukrepov ter spremljanje in nadzor izvajanja ukrepov,
  • svetovanje in strokovna pomoč pri organizaciji internega spremljanja in nadzora izvajanja ukrepov,
  • svetovanje, strokovna pomoč in izvajanje usposabljanj in poučevanj,
  • svetovanje, strokovna pomoč in vodenje predpisanih evidenc,
  • svetovanje, strokovna pomoč in izdelava evakuacijskih načrtov ter požarnih redov itd.

TUKAJ SMO, DA VAM POMAGAMO!

Pokličite nas!

Podrsaj navzgor