Zdravstveno varstvo

Na podlagi Pravilnika o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu in 20. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu je delodajalec dolžan sprejeti ukrepe za zagotovitev prve pomoči delavcem in drugim navzočim osebam ter ukrepe za sodelovanje s službo nujne medicinske pomoči. Za podjetja na lokaciji Zaokroženega gospodarskega območja nekdanje Železarne Ravne (ZGO) to nalogo opravljamo v okviru Postaje prve pomoči, kjer imamo organizirano neprekinjeno 24-urno zagotavljanje nudenja strokovne prve pomoči.

Namen organiziranosti Postaje prve pomoči je ohranjanje zdravja in življenja poškodovanih, nenadno obolelih ali akutno zastrupljenih delavcev ter preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja in skrb za strokovno nudenje prve pomoči na mestu nesreče.

Z neprekinjenim zagotavljanjem prve pomoči dvigujemo raven zdravstvenega varstva poškodovanih ali nenadno obolelih delavcev, saj se s pravočasnim in strokovnim delom predvsem preprečijo morebitni zdravstveni zapleti za poškodovane oz. obolele delavce. V primeru težjih poškodb poškodovanemu predvsem ohranjamo osnovne življenjske funkcije, s tem pa zmanjšujemo možnost nastanka morebitnih hujših posledic za življenje in zdravje poškodovanega delavca.

Med utečenimi nalogami zaposlenih v okviru Postaje prve pomoči je tudi pošiljanje delavcev na preventivne zdravstvene preglede, ki se opravljajo predvsem zaradi varovanja in ohranjanja zdravja in delovnih sposobnosti delavcev ter preprečevanja poškodb pri delu, poklicnih bolezni in invalidnosti.

V okviru zdravstvenega varstva izvajamo tudi preglede sanitarno tehničnih objektov in opreme ter preglede omaric prve pomoči po obratih.

Na lokaciji Zaokroženega gospodarskega območja nekdanje Železarne Ravne (ZGO) so nameščeni tudi trije avtomatski eksterni defibrilatorji (AED), ki v primeru nenadnega zastoja srca omogočajo takojšno ukrepanje. S pomočjo električnega sunka lahko defibrilator srce ponovno požene in s tem reši posameznikovo življenje.

Defibrilatorji so nameščeni na naslednjih lokacijah ZGO:

  • Vratarnica glavnega vhoda,
  • Postaja prve pomoči in
  • Toplarna podjetja Petrol energetika d.o.o.

TUKAJ SMO, DA VAM POMAGAMO!

Pokličite nas!

Podrsaj navzgor